บริษัท ออสเวลไลฟ์ จำกัด
โทร 092-563-9165

เกี่ยวกับเรา


เกี่ยวกับเรา

เกี่ยวกับเรา

ABOUT US

Auswelllife

คืออะไร? (อธิบายความหมายของชื่อแบรนด์) มีที่มาที่ไปอย่างไรบ้าง ? (จุดริเริ่มประวัติ ความเป็นมา)

Auswelllife แบรนด์มีจุดมุ่งหมายที่จะมอบสิ่ งดีๆ ที่ช่วยให้ทุกคนมีสุขภาพที่ดี ตามการใช้ชีวิตในแบบ HealthyLifestyle เพื่อที่จะสามารถใช้ชีวิตได้อย่ างเต็มที่มากขึ้น รู้สึกดีขึ้น ดูดีขึ้นด้วย ผ่านผลิตภัณฑ์ ของเราที่มุ่งเน้นการคัดสรรค์สิ่ งที่ดีที่สุด จากประเทศออสเตรเลียซึ่งมีแหล่ งวัตถุดิบที่เรียกได้ว่าอุดมสมบูรณ์เป็นอันดับต้ นๆของโลกและมีมาตรฐาน ในการผลิตที่ได้รับ การยอมรับในระดับสากล

Auswelllife

มีสินค้ากี่กลุ่ม และแต่ละกลุ่มมีสินค้ากี่ SKU(อธิบายพอสังเขป)ปัจจุบันมีผลิตภัณฑ์อยู่ 2 กลุ่มหลักๆ คือกลุ่มวิตามินดูแลสุขภาพ และ skincare ผลิตภัณฑ์บำรุงผิวหน้า ซึ่งจะเปิดตัว Skincare ในงานเป็นครั้งแรกในประเทศไทย ปัจจุบันมีผลิตภัณฑ์ทั้งหมด 7 ตัว ดูแลสุขภาพได้ทั้งครอบครัว คุณลูก คุณพ่อคุณแม่ รวมไปถึงผู้สูงอายุด้วย

กลุ่มวิตามินดูแลสุขภาพ


Royal Jelly


Propolis


Fish Oil DHA


Squalene 1000m


BCC


Calcium Dietary
Supplement

กลุ่มผลิตภัณฑ์บำรุงผิวหน้า

Skin booster with Placenta + Marine Collagen

Auswelllife

ผลิตภัณฑ์ของเราที่มุ่งเน้นการคัดสรรค์สิ่งที่ดีที่สุด จากประเทศออสเตรเลีย ซึ่งมีแหล่งวัตถุดิบที่เรียกได้ว่า อุดมสมบูรณ์เป็นอันดับต้นๆของโลก และมีมาตรฐานในการผลิตที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล

•Ingredients หรือปริมาณส่วนผสม R&D ของเราพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีความเข้มข้น และค่า active ที่สูงกว่าในท้องตลาด